Bekæmpelse af rynket rose: Naturstyrelsens anbefalinger

Frederiksborg Amtsavis ”Nordvestnyt” skriver om ”hybenrose”

Skraldespande tømmes fremover hver anden mandag (i lige uger). I juni-august hver mandag.


HYBENROSE (Rynket rose)

Formandens beretning, regnskab 2018, revideret budget 2018: Se medlemmer

Ordensregler 2019

Vedr. Hjertestarter Hvide Klint


Hjertestarteren er nu kommet tilbage, repareret og sat på plads i skabet hos Ole Huniche, Elverhøjen 6.

Jeg kan ligeledes oplyse, at vores to naboforeninger, Udmarken/Stranddalen ligeledes har fået opsat en hjertestarter.

Den er opsat i venstre vejkant -   ca: halvvejs - ved vejen der fører til stranden.

På bestyrelsens vegne

Uffe Hasselbalch


AFLYST - Ordinær Generalforsamling - AFLYST


Foreløbige  Aktiviteter 2020

Lørdag d. 9. maj kl. 9.30  Badebroen  opsættes.

(Evt. 10. maj afhænger af vejret)

Hjælp til opsætning

Af hensyn til de nuværende restriktioner vedr. forsamling, er tilmelding nødvendig, så vi kan fordele os i arbejdsgrupper.

 Tilmelding til Uffe på tlf. 40 44 44 15


BREV TIL ALLE