Bekæmpelse af rynket rose: Naturstyrelsens anbefalinger

Frederiksborg Amtsavis ”Nordvestnyt” skriver om ”hybenrose”

Skraldespande tømmes fremover hver anden mandag (i lige uger). I juni-august hver mandag.


HYBENROSE (Rynket rose)

Formandens beretning, regnskab 2018, revideret budget 2018: Se medlemmer

Ordensregler 2019

Vedr. Hjertestarter Hvide Klint


Hjertestarteren er nu kommet tilbage, repareret og sat på plads i skabet hos Ole Huniche, Elverhøjen 6.


Jeg kan ligeledes oplyse, at vores to naboforeninger, Udmarken/Stranddalen ligeledes har fået opsat en hjertestarter.

Den er opsat i venstre vejkant -   ca: halvvejs - ved vejen der fører til stranden.På bestyrelsens vegne

Uffe Hasselbalch