Aktivitetsplan 2022

Kære grundejere.

Husk at vi afholder grøn arbejdsdag lørdag d. 15. Okt.
Som sædvanligt trænger fælles arealerne til en kærlig hånd.

Vi mødes på Klinten kl. 09.30, hvor vi orienterer om dagen og får opgaver fordelt.
Har du noget godt værktøj, f.eks. ørnenæb, rive, håndsav  & evt. buskrydder og græstrimmer så medbring dette.

Foreningen er vært ved en arbejdsfrokost hos Jytte Røeboe på Nissedalen 3, derfor er tilmelding nødvendig, på mail: h_ebdrup@mail.tele.dk senest torsdag d. 13. okt kl. 16.00