Bekæmpelse af rynket rose: Naturstyrelsens anbefalinger

Frederiksborg Amtsavis ”Nordvestnyt” skriver om ”hybenrose”

Skraldespande tømmes fremover hver anden mandag (i lige uger). I juni-august hver mandag.


HYBENROSE (Rynket rose)

Formandens beretning, regnskab 2018, revideret budget 2018: Se medlemmer

Ordensregler 2019

Vedr. Hjertestarter Hvide Klint


Hjertestarteren er nu kommet tilbage, repareret og sat på plads i skabet hos Ole Huniche, Elverhøjen 6.

Jeg kan ligeledes oplyse, at vores to naboforeninger, Udmarken/Stranddalen ligeledes har fået opsat en hjertestarter.

Den er opsat i venstre vejkant -   ca: halvvejs - ved vejen der fører til stranden.

På bestyrelsens vegne

Uffe Hasselbalch


AFLYST - Ordinær Generalforsamling - AFLYST


BREV TIL ALLE


Aflysning i forbindelse med  Sankt Hans.

Da forsamlingstallet grundet covid-19 i øjeblikket er begrænset til max. 50, ser bestyrelsen sig nødsaget til at aflyse både arrangement og bål i forbindelse med Sct. Hans. 

Generalforsamling. 

Skulle det viser sig at regeringen i nærmeste fremtid ændre begrænsningen, vil vi vende tilbage med dato på vores manglende generalforsamling. 

Bestyrelsen vil ønske dig og din familie en rigtig god sommer.