Aktivitetsplan 2023

HUSK!

Lørdag d. 23. sept. kl. 10.00 Badebro nedtages
(Evt. d. 24. sept. afhænger af vejret)

 

Lørdag d. 21. okt. Kl. 9.30 Grøn fælles arbejdsdag (uge 42)
Tilmelding: Nærmere information følger i
 informationskassen og på www.hvide-klint.dk.