GRUNDEJERFORENINGEN ”HVIDE KLINT”

Er en foreningen , der omfatter alle parceller, der er udstykket fra matr. nr. 4b Svenstrup by, Raklev sogn..

Foreningen har 99 medlemmer. Vedtægter, ordensregler etc. Finder du under ”Praktiske oplysninger” >


Et vue over de parceller, der er medlemmer af grundejerforeningen (Google Earth)


Byplan 4, ang. udstykningen af vores område >  

Teknik - og Miljøudvalget godkendelse af nyt forslag til lokalplanen nr. 4 for Saltbæks Sommerhusområde.
(§ 9 Bebyggelsesgraden ændres fra 10% til 15%)