Ordensregler (Vorschriften - Regulations)


                         
Græsslåning: Alle dage kl. 10-12 og 16-18

Parkering: Veje og fællesarealer må ikke benyttes til parkering.

Hastighed:  20 km i timen. Det henstilles at hastigheden respekteres. Derved mindskes støvplagen for beboerne langs vejene og vi kan alle færdes med mindst mulig gene og størst mulig sikkerhed.

Hunde: Alle hunde skal føres i kort snor - på fællesarealer og veje. Husk poser til hundenes efterladenskaber!

Badebro: Fiskeri er ikke tilladt fra broen. Hunde må ikke færdes på broen.

Heste: Det er ikke tilladt at ride på klinten.

Afbrænding: Det er forbudt at afbrænde haveaffald (Se Kalundborg kommunes brandregulativ)

Bestyrelsen henstiller, at alle overholder ovenstående regler, så vi kan få nogle gode oplevelser i vore ferier og på fridage. Husk også at informere Jeres gæster!

SIKKERHED:

Hjertestarter. Der er opsat en hjertestarter ved indgangen til Elverhøjen 6. Hjertestarteren sidder i et skab bag postkassen. (Vær iøvrigt opmærksom på  Trygfondens app ”hjertestart”)

Hvide Klint har fået tildelt et strandnummer J 151, som man skal oplyse, hvis der er behov for nødhjælp ved stranden, fx med et redningsfartøj (der er opslag og sat en seddel på vores redningsstation).


Vandværk

Beskæring af træer ved veje.

Oplysning til ejendomsmæglere

Vinterlukning (vand)