Er den udvalgte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde over 5.00 meter skal der min. være et frirumsprofil på 5.00 meter i bredden og 4.50 meter i højden. Vejrabatten skal ligeledes være friholdt for beplantning.

BESKÆRING

Der er kommet nye retningslinier for beskæring ved de fælles vejarealer.

Den enkelte grundejer skal sørge for at beplantningen ikke er til gene for trafikken.
Du skal være opmærksom på, at store køretøjer såsom lastbiler, slamsugere, brandbiler og renovationsvogne kræver mere plads end personbiler. Sådanne køretøjer skal kunne komme uhindret frem på vejene uden at få ødelagt sidespejle m.v.
En typisk sommerhusvej er anlagt som grusvej med rabat i begge sider. Rabatten er en del af vejarealet, og skal bl.a. give vigeplads for både gående og kørende trafik.
Er den udlagte vej ud for dig udlagt i matriklen i en bredde op til 5.00 m skal hele vejarealet, dvs. incl. vejrabatter, være friholdt for beplantning helt ind til skel og i en højde af 4.5 meter.