Til ejendomsmæglere i forbindelse med køb og salg af ejendomme i området ”Hvide Klint”

Nye beboere i Grundeejerforeningen kan med fordel orientere sig på foreningens hjemmeside . Nedenfor er svar på ofte stillede spørgsmål. Skrivelsen bliver fornyet løbende.

1) Grundejerforeningen
Der afholdes generalforsamling én gang årligt inden udgangen af maj måned. Her er samtidigt mulighed for, at træffe nye naboer. Vedtægter se foreningens hjemmeside (Foreningen)


2) Restancer – betaling af kontingent mm.
Kontingent har normalt været. på kr. 1000-1500,- pr år, der betales i marts måned. Ekstraordinært betales lige nu 1.500 kr. (se nedenfor). For at få oplysninger om eventuelle restancer – henvendelse til Grundejerforeningens kasserer Jytte Røeboe (tlf.
tlf. 6127 4450 , E-mail: j.roeboe@gmail.com;)


3) Økonomi, Større investeringer
Pt. foretages en udbedring af dræningsforhold i området, hvilket er årsagen til en midlertidig kontingentstigning.


4) Lokalplan
Lokalplanen (se denne) er fra 1965, med en justering i 2014 (se denne)