Nyt regulativ (2012) for afbrænding af haveaffald .

Bemærk! Reglerne er særdeles restriktive. En overtrædelse kan ved anmeldelse bliver særdeles kostbar for grundejeren (regning på udrykning, slukning og en bøde (størrelsesorden i alt 5-6.000 krSpildevandsplan 2010 - 2015 , herunder ”Tømningsordningen”


Storskrald Afhentning af storskrald,  genbrugspladsen

Landliggerudvalg: Medlemmer mm. >

Retningslinier ved strid om høje træer.
       Gode råd fra kommunen (hegnsloven).

Beskæring af træer mm. langs veje
      
Kalundborg Kommunes hjemmeside ang. Emnet

      Kommunens vejledning