KALUNDBORG KOMMUNE:

Kalundborg kommune Regionsplanens hovedstruktur (grønne områder)  

Spildevandsplan 2010 - 2015 , herunder ”Tømningsordningen”

Nyt regulativ (2012) for afbrænding af haveaffald.

Bemærk! Reglerne er særdeles restriktive. En overtrædelse kan ved anmeldelse bliver særdeles kostbar for grundejeren (regning på udrykning, slukning og en bøde (størrelsesorden i alt 5-6.000 kr


Storskrald Afhentning af storskrald,  genbrugspladsen

Beskæring af træer mm. langs veje
Kommunens vejledning

Retningslinier ved strid om høje træer.
       Gode råd fra kommunen (hegnsloven).

Landliggerudvalg: Medlemmer mm. >

Nyt fra Landliggerudvalget:

    Præsentation fra Landliggerudvalgets stormøde d. 19 sept. 2020

     Spørgsmål ved landliggerudvalgets møde d. 19. Sept. 2020 (bl. a. Spørgsmål vedrørende kloakering og kystsikring)